جمعه، تیر ۱۹

اعلامیه های تهدید آمیز

در پی ناآرامیهای اخیر ایران، نامه هایی تهدید آمیز به بعضی از بهاییان ارسال گردیده. یکی از این نامه ها برای خانواده ای بهایی در کرج ارسال شده است:
”اخطاريه:
لعنت بر منافق وطن فروش لعنت بر فرقه ى بهائيت. اين اغتشاشات که به پا شده خيلى موجبات خوشحالى شما فراهم شده خودتان را خوب نشان داديد و ميدهيد که چه خائنان پستى هستيد فکر نکنيد ميتوانيد از اين ماجرا خالى در برويد اگر احياناً اين ماجرا ادامه پيدا کنيد بدانيد خانه اتان به آتش کشيده ميشود. بدانيد تمام گروهها و دسته هاى شما تحت کنترول است. دست از جاسوس بازى و خرابکارى و تخريب جامعه برداريد بى خودى خوشحال نشويد پوست از سرتان ميکنيم.“
البته اين خانواده بهائى مراتب را به کلانترى محل گزارش داده اند. از متن اعلامیه ها -که چندی پیش نیز مسئولین دانشگاه بهایی را مورد تهدید قرار داده اند- پیداست که افرادی با خوی غیر انسانی و خشن اقدام به ایجاد رعب و وحشت و ماهیگیری از آب گل آلود دارند؛ کسانی که کشتن و توهین و ناسزا، بازی و سرگرمیشان است.

هیچ نظری موجود نیست: