شنبه، دی ۱۲

ساری و اسیری!

بار دیگر دستبند و تهدید، کوفتن های بی امان بر در و دیوار، بار دیگر توهین و ارعاب. بار دیگر دستگیری های بی دلیل.
این بار نیز 4 شهروند بهایی شهرستان ساری دستگیر شدند. سمیرا سمیعی، سپیده معصومی، سپیده زمانی و سها زمانی توسط نیروهای امنیتی شمال کشور بازداشت و به بازداشتگاه این شهر برده شدند.
سمیرا سمیعی پیش از این توسط نیروهای اطلاعات ساری دستگیر و منزلش تفتیش شد. در ضمن خود و همسرش مورد بی حرمتی شدید از سوی مامورین دولتی قرار گرفتند.
در همان زمان 15 تن از مامورین امنیتی، منزل سپیده معصومی را مورد یورش قرار داده و از آنجا که نامبرده در منزل حضور نداشت، اقدام به زیر و رو کردن خانه و اهانت و بی حرمتی به پدر پیر وی نمودند.
در شنبه گذشته نیز در حالی که سپیده معصومی، سپیده زمانی و سها زمانی ملزم به معرفی خود به نهاد قضایی بودند، در محل حاضر شدند و ساعتها مورد بازجویی قرار گرفتند. این در حالیست که در حین خروج از ساختمان محل مزبور، توسط مامورین اطلاعات ساری دستگیر شده به بازداشتگاه منتقل گردیدند..
با گسترش التهاب در فضای سیاسی ایران، فشار و آزار و دستگیریهای پیاپی بهاییان نیز به مانند سایر شهروندان ایرانی، فزونی یافته است و هر روز عضوی از این پیکر سرزمینمان را به عفونت بیداد خود مبتلا می کند.
ساری و سایر شهرهای مازندران از نقاطی ست که بهاییانش هر روز بیش از پیش مورد آزار و بی احترامی قرار می گیرند. کودکانشان تهدید می شوند، زنان و مردانشان به گوشه تنگ زندانها خانه می گیرند، دانشجویانشان اخراج می شوند و خانواده هایشان با هجومهای پگاهان، سر از بستر بر می دارند و با کابوس یورش و فریادهای فرداها، کودکانشان را می خوابانند.

هیچ نظری موجود نیست: