یکشنبه، تیر ۲۰

اخراج در ترم آخر!در انتها، ظلم را هم به نهایت رسانده اند. پس از 8 ترم و 4 بهار و پاییز به دانشگاه رفتن، حال نوبت به وصال ممتازی می رسد که اخراج شود.
می توان زهر خند پشت این اخراج را دید و قاه قاه سیه چرده اش را شنید.
به گزارش خبرگزاری رهانا، وصال ممتازی از دانشجویان بهایی دانشگاه بین المللی امام خمینی در ترم آخر از دانشگاه اخراج می شود. او در رشته مهندسی کشاورزی - آب این دانشگاه در قزوین، مشغول تحصیل بوده است.
تنها چند روز به فارغ التحصیلی مانده بود. در روزهای امتحانات آخر به علت اعتقاد به دیانت بهایی دیگر اجازه شرکت در امتحانات را نمی یابد.
تلاش این دانشجوی محروم از تحصیل برای پیگیری از مسئولین دانشگاه، نماینده مجلس در قزوین و وزارت علوم در این شهرستان، به نتیجه ای نمی رسد و باز مثل دیگر موارد بهایی آزاری در ایران، همه مسئولین از سر خود بازش می کنند.
پیش از این نیز دو دانشجوی بهایی ترم آخری، اجازه اتمام تحصیلات خود را نیافتند.پریسا عمادی، دانشجوی ترم آخر رشته ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج و نیز پرهام فضلعلی دانشجوی ترم آخر(ترم 8) مهندسی نرم افزار این دانشگاه در 15 اسفند ماه اخراج شدند.
تمام این بی عدالتی ها در شرایطی صورت می گیرد که دانشگاهها حاضر به تحویل پرونده دانشجو و نیز حکم کتبی اخراج و دلیل مکتوب آن نیستند؛ زیرا که برای مسئولین ایران حرف زدن آسان است و زیر حرف زدن آسان تر اما وقتی حرف به نوشته تبدیل می شود و امضای بیداد بر پای حکم های ناعادلانه حک می شود، دیگر سند می شود و زیرش زدن به این راحتی ها صورت نمی گیرد.
اینجاست که محمد جواد لاریجانی می تواند به خود اجازه دهد که در شورای حقوق بشرژنو و در کانال تلویزیون ایران به راحتی قصه سرایی کند که بهاییان در دانشگاهها پذیرفته می شوند و حقوقشان با بقیه مساوی ست و باز تنها حرف و بیداد.

هیچ نظری موجود نیست: