جمعه، مرداد ۱

درین زندان، برای خود هوای دیگری دارم!* زندان شدن کاویز نوزدهی


کاویز نوزدهی هم روز گذشته 30 تیر ماه راه وکیل آباد گرفت. زندانی در مشهد که قرار است سرای 9 بهایی در 2 سال و 5 سال آینده شود. زندانیانی که اتهاماتشان از جنس توهم است و حکمشان به رنگ بیداد.
او به همراه 3 تن دیگر از بهاییان مشهد به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است و او در این میان اولین فردی ست که دوران محکومیتش آغاز می شود و دیگران نیز در انتظار اسباب کشی به منزلگاه جدید خویشند.
همزمان 5 بهایی دیگر نیز به احکام سنگین 5 سال حبس در زندان مشهد محکوم شدند. اتهامات بی اساس ایشان "تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي،اقدام عليه امنيت داخلي كشور با عضويت و فعاليت در تشكيلات فرقه ضاله بهائيت، تبليغ وارتباط با بيگانگان پس از مسافرت به خارج از كشور،برگزاري اجتماعات غير قانوني، نشر و توزيع سي دي و كتب ضاله بهائيت"بوده است.
اما بی گمان به گفته اخوان ثالث، آنان "در این زندان برای خود هوای دیگری دارند" زیرا که تنها برای اعتقاد به یک حقیقت و تسلیم نشدن در برابر خواسته بیدادگران اسیر میله های زندان شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: