دوشنبه، تیر ۲۱

کلید داری خانه های بهاییان کاشان به دست ناشناسان!
در ادامه روند بهایی آزاری در شهرهای مختلف، تعدادی افراد ناشناس در غیاب صاحب خانه های بهایی کاشان به منزلشان وارد شده و اثراتی از خود به جای گذاردند.
در 28 بهمن 1388، 2 جوان ناشناس حدود ساعت 7:30 بعد از ظهر به منزل 2 خانواده بهایی ساکن يک کوچه ( خانواده هاي داريوش لطيفي و فريدون فلاح ) وارد شدند. این دو فرد ناشناس، کلید منازل را در اختیار داشتند و با کلید به خانه وارد شده اند.
از آنجا که داریوش لطيفي در آن زمان در خانه حضور داشته، این افراد، پس از باز کردن در حياط نتوانستند وارد خانه شوند اما به علت اینکه اعضاي خانواده فريدون فلاح در منزل نبودند به وسيله کليد وارد حياط شده و سپس با شکستن شيشه طبقه پايين ، خود را به داخل خانه رسانده اند. بعد از به هم ريختن وسايل و برخی کتب و اشیای مربوط به آیین بهایی و بدون هیچ گونه سرقت ، درِ طبقه پایین و حياط را بازگذاشته و خارج شدند.

شاهد اين ماجرا راننده خودرويي بود که جلوي در حياط خانواده فلاح پارک کرده بود.حدود 2 هفته بعد از اين جريان به علت بسته بودن درهاي ورودي منزل از طريق تخريب نورگير سرويس بهداشتي وارد منزل شيما منوچهري شدند. در آنجا هم بعد از به هم ريختن قسمتي از وسايل خانه بدون سرقت از همان طريق از منزل خارج شدند.
لازم به ذکر است چند روز بعد از جريانات ذکر شده، به اطلاع پليس 110 و اطلاعات سپاه کاشان رسيد اما هيچ اقدامي انجام نگرفت.به نظر مي رسد هدف از انجام اين اقدامات مشابه، ايجاد رعب و نگراني و عدم امنیت در خانواده هاي بهایی کاشان بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: