سه‌شنبه، تیر ۲۹

بازداشت قوام الدین ثابتیان در ساریبار دیگر زنگ خانه آن نجار زبر دست به صدا در آمد؛ خانه ای لبریز از بوی چوب و جنگل؛ یک ماه پس از تفتیش نیروهای امنیتی به منزل قوام الدین ثابتیان، این بار برای دستگیری به خانه اش مراجعه کردند.
در صبح روز 28 تیر ماه تعدادی از مامورین اطلاعات ساری این مرد میان سال را دستگیر و با خود به زندان ساری منتقل نمودند.این دستگیری در شرایطی صورت گرفته که وی دچار بیماری و تحت مراقبت است و باید داروهایش را به طور مرتب، مصرف کند.
پیش از این نیز در 20 خرداد 89 نیروهای امنیتی شهرستان ساری، با عنوانی دروغین وارد منزل شده و اقدام به ضبط سی دی ها، کتب و تصاویر مربوط به آیین بهایی و کامپیوتر شخصی او نمودند.
قوام الدین ثابتیان به همراه تعداد زیادی از بهاییان، سالها پیش، از زادگاه خود در ایول ، روستایی که اینک 50 خانه بهاییانش ویران شده، اخراج گردید و با خانواده اش در ساری سرگردان شد و تحت فشارهای شدید روحی و اقتصادی قرار گرفت. وی پیش از این نیز در سال 1363 به علت بهایی بودن، به مدت 6 ماه در زندان ساری محبوس بوده است.

هیچ نظری موجود نیست: