سه‌شنبه، بهمن ۱۲

ساری زیر رگبار یورش: تفتیش خانه و مغازه بهزاد ذبیحی!دیگر خانه معنایش را از دست داده و شاید مغازه هم! در سرزمین من ایران!
نه دیگر خانه جای امنیت و آسایش است و مرز آشنا و بیگانه، و نه مغازه محل کسب و رزق و روزی. این بار هم در ساری مامورین امنیتی این شهر به منزل و مغازه یک شهروند بهایی یورش بردند.

صبحگاه روز 10 بهمن ماه 89، بهمن 6 تن از مامورین اطلاعات ساری بر سر خانه و مغازه بهزاد ذبیحی ماهفرزکی فرود آمد. اگر چه حکم در دست ماموران، نشان از این داشت که تنها اجازه تفتیش منزل را دارند ولی مغازه عینک فروشی او نیز مورد بازرسی قرار گرفت. غنایم نیز به مانند موارد دیگر، کتابها، تصاویر و سی دی های مربوط به آیین بهایی و نیز کامپیوتر او بود.

مغازه، تهدید به پلمپ شد و صاحب مغازه نیز به ستاد خبری اطلاعات ساری فراخوانده شد.
مغازه تهدید می شود، خانه تهدید می شود، انسان تهدید می شود. از سنگ و چوب و گیاه و حیوان و انسان کسی از رگبار این ناامنی در امان نمی ماند. مغازه ها از کالا تهی می شوند، خانه ها از اسباب و صاحبخانه، و انسان ها از احساس امنیت در زادگاه خود.

هیچ نظری موجود نیست: