چهارشنبه، بهمن ۲۷

اخراج آراد اشتیاق ، دانش آموز بهایی از مدرسه


در ادامه آزارهای رو به گسترش دولت ایران در ارتباط با شهروندان بهایی، آراد اشتیاق در اصفهان از مدرسه اخراج شد. این دانش آموز بهایی، مشغول تحصیل در سال دوم رشته ادبیات و علوم انسانی مدرسه شهید نیلفروش بوده است و علت اخراج وی " اعتقاد به آیین بهایی" عنوان شده است.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، ابلاغ اخراج این دانش آموز در روز 25 بهمن ماه توسط حراست آموزش و پرورش ناحیه 1 و از طریق مدیر مدرسه علی ترکان اعلان شده است.
روز قبل در 24 بهمن ماه نیروهای امنیتی اصفهان به منزل عموی وی فرهود اشتیاق نیز یورش برده و اقدام به شکستن در منزل او نمودند و چون نامبرده را در خانه نیافتند، به اداره اطلاعات احضارش کردند.
به نظر می رسد نقطه تمرکز بعدی دولت ایران برای آزار بهاییان، اصفهان است. دستگیری 2 جوان بهایی در 24 بهمن ماه و یورش به منزل فرهود اشتیاق، اخراج دو دانش آموز دیگر در اصفهان، اعلان حکم ناعادلانه 12 سال حبس برای نوید خانجانی، شهروند بهایی و فعال حقوق بشر، مصادره منزل و باز هم اخراج آراد اشتیاق ، دانش آموزی دیگر.
اگر چه قانون بیدادگرانه و غیر انسانی محرومیت بهاییان از تحصیلات عالیه به واسطه مصوبات انقلاب فرهنگی 59، 1000 ها دانش آموز بهایی را 30 سال از گردونه تحصیلات عالی خارج کرد، ولی حق اولیه و پایه ای تحصیل تا پایان مقطع دبیرستان را عنایت فرمود. اما اینک شاهدیم که این دایره تبعیض و محدودیت روز به روز تنگ تر می شود و حتی سایه بی عدالتیش را به مدرسه ها نیز گسترده است.

۱ نظر:

Unknown گفت...

Dear Editor, I want to express my appreciation for your blog. Although i do read and write Persian but I am not the best in typing it. i would like to put your blog's link on my blog www.kidsidebyside.org
Please do feel free to post our blog on yours. The more we shed light on darkness the sooner darkness will disappear
Keyvan Geula Editor of kidsidebyside.