شنبه، اسفند ۷

صدور حکم سه سال زندان و جریمه نقدی برای پیام اغصانی شهروند بهایی!
حکم دیگری از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران اعلان شد. این بار پیام اغصانی شهروند بهایی به 3 سال حبس و پرداخت چهارصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
در سحرگاهی سرد در 25 دی ماه سال 1387، نیروهای امنیتی تهران هجوم گسترده ای را به منازل 12 خانواده بهایی در سراسر تهران صورت دادند و خانه پیام اغصانی یکی از آنها بود. این مامورین پس از تفتیش کامل منزل و نیز ضبط کتب، سی دی ها و تصاویر مربوط به آیین بهایی، او را نیز به همراه خود بردند. این شهروند بهایی مدت 2 ماه تحت بازجویی و مدتی را در سلول انفرادی زندان اوین به سر برد و در 21 اسفند ماه 87 به قید وثیه و به طور موقت آزاد شد.
پیام اغصانی 32 ساله و ساکن تهران است. وی دارای همسر و دختری خردسال می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: