یکشنبه، بهمن ۲۳

بازداشت های بیشتر در شیراز

در ادامه روند یورش به منازل شهروندان بهایی شیراز و دستگیری ایشان، در روز 18 بهمن ماه، سمیترا ممتازیان، فرشید یزدانی، ایمان رحمت پناه و فرید عمادی به دست نیروهای امنیتی شیراز دستگیر شدند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، دستگیری این افراد در پی احضار ایشان به اداره اطلاعات این شهر صورت گرفته است.علاوه بر این افراد، طاهره نوروزی و سعید دهقان نیز به اداره اطلاعات احضار شده بودند. منازل این افراد پیشتر در روز 14 بهمن ماه طی یورش گسترده نیروهای امنیتی به منازل بیش از 30 خانواده بهایی شیراز، مورد تفتیش قرار گرفته بود.

هیچ نظری موجود نیست: