شنبه، بهمن ۲۹

حمله به نمایشگاه خیریه نوجوانان بهایی در مشهدیورش دیگری از سوی نیروهای امنیتی مشهد موجب دستگیری 8 شهروند بهایی در مشهد شد. در نمایشگاه کارهای دستی خیریه ای که در 28 بهمن توسط تعدادی از نوجوانان مشهد برگزار شده بود،مامورین اطلاعات این شهرستان یورش بردند. شایان تفضلی، نوید نبیلی، عزت الله احمیان، شهرزاد خلیلی، فتانه حاجی پور، بهناز حداد زاده، نغمه ذبیحیان و آرمان مختاریان از دستگیر شدگان در این هجوم هستند. این مامورین اقدام به فیلم برداری از محل کرده و به تمام افراد شرکت کننده فرمهایی دادند و آنها را مجبور کردند تا آن را پر کنند.
این نمایشگاه به صورت خصوصی در منزل یکی از بهاییان مشهد و به منظور کمک به افراد نیازمند برگزار شده بود.

دیگر کارهای خیریه هم اقدام علیه امنیت ملی خوانده می شود!! بنابراین امنیت ملی نمی تواند با انجام دادن امور خیریه و کمک به افراد نیازمند جمع شود؛ این چیزی است که از برخورد خشن نیروهای امنیتی ایران می توان دریافت.

چندی پیش نیز در اصفهان تعدادی از نوجوانان و جوانان بهایی که در پارکی ، نمایشگاهی برای روشهای ترک سیگار برگزار کرده بودند و با هنرهای مختلف و نمایش برای کمک به رفع این معضل اجتماعی می کوشیدند، توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شدند. گویا این مامورین علاقه چندانی به کارهای عام المنفعه ندارند. این بازداشتها در حالی ست که بهاییان در هیچ فعالیت توسعه اجتماعی خود نامی از دیانت بهایی نمی برند و آن را مخالف صداقت و یکرنگی در انجام کار خیریه می دانند.

هیچ نظری موجود نیست: