دوشنبه، خرداد ۸

اجرای حکم روفیا بیدقی و ژینوس نورانی، شهروندان بهایی سمناننیشخندهای قاضیان بیدادگر، احکام سیاهی که روی عدل را به خویش ندیده اند و تاس های تصادفی که بر میز محاکمه دادگاههای سمنان افکنده می شود. این است وضعیت اجرای عدالت در سمنان در ارتباط با شهروندان بهایی.

در ادامه اجرای احکام شهروندان بهایی سمنان، روفیا بیدقی و ژینوس نورانی، برای اجرای حکم یک ساله خود روانه زندان شدند. روفیا بیدقی در پاییز 89 و ژینوس نورانی در اسفند ماه 89 به علت باور دینی خود بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. دادگاه بدوی ایشان را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرد ودادگاه تجدید نظر نیز مهر تایید بر آن زد. اینک زمان اجرای این حکم ناعادلانه فرا رسیده است!


* تصویر سمت راست: ژینوس نورانی به همراه همسرش
تصویر سمت چپ: روفیا بیدقی

هیچ نظری موجود نیست: