سه‌شنبه، خرداد ۲۳

بستن دو کارخانه متعلق به شهروندان بهایی در سمنان
در ادامه روند فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی سمنان، دو کارخانه تولید پرده کرکره عمودی به نام "پویا نوار" و کارخانه تولید لنز "فروزان لنز" در 7 خرداد ماه توسط اداره اماکن و به دستور اداره اطلاعات تعطیل شد.
این در حالیست که صاحبان اصلی این دو کارخانه از شهروندان بهایی سمنان هستند و اداره اماکن و اطلاعات تا کنون هیچ دلیل مشخصی را برای بستن این کارخانه ها ذکر نکرده اند. در این دو کارخانه حد اقل 45 نفر مشغول کار بودند که 14 نفر از آنان را شهروندان بهایی تشکیل می دادند و اینک همگی بیکار شده اند.
بستن کارخانه ها یا شرکتهایی که یا صاحبان آنها از شهروندان بهایی هستند و یا تعداد قابل ملاحظه ای بهایی در آن کار می کنند از اهداف وزارت اطلاعات برای آوردن فشار مضاعف اقتصادی بر شهروندان بهایی ایران است. 
این فشارها در حالی صورت می گیرد که پس از انقلاب 57،  بهاییان از تمام شغلهای دولتی و بسیاری از مشاغل آزاد اخراج شدند و مجبور به ایجاد شغل برای خود و خدمت به سرزمین خود شدند. قابل ذکر است که شهروندان بهایی مانند سایر شهروندان ایرانی باید مسئولیتهای شهروندی مانند پرداخت مالیات و رفتن به خدمت سربازی را به انجام برسانند و چنین نیز می کنند ولی از حقوق شهروندی یک ایرانی بی نصیبند؛ نه اجازه ادامه تحصیل، نه اشتغال در بسیاری زمینه ها، نه اجرای مراسم دینی خود. البته دستگیری های روزانه این شهروندان گواه فشارهای روزافزون بر این شهروندان است و حال که مسئولین ایران  پس از 33 سال قادر به مجبور کردن ایشان بر ترک باورشان نشده اند، می کوشند که آنان را مجبور به ترک وطنشان کنند و برای این منظور از هیچ بیدادی فروگذار نمی کنند.

هیچ نظری موجود نیست: