یکشنبه، خرداد ۱۴

شرایط دشوار زندان سمنان برای شهروندان بهاییمدتی است که مسئولین زندان سمنان علاوه بر محدودیتهای غیر قانونی پیشین، فشارهای بیشتری را بر زندانیان بهایی روا می دارند.
دو هفته است که این مسئولین زندان و نیز مامور حفاظت آن از دادن کتاب، مجله و روزنامه به بهاییان زندانی چه مرد و چه زن، ممانعت می کند .
این در حالی ست که دو زندانی زن جوان بهایی که به تازگی دوران محکومیت خود را آغاز کرده اند، در شرایط بسیار نامطلوبی نگاهداری می شوند. ژینوس نورانی و روفیا بیدقی برای گذران دوران محکومیت خود به بند ی منتقل شده اند که 90 درصد آن را معتادین تشکیل می دهند و در اتاق بسیار کوچکی روزگار می گذرانند که 68 نفر در آن ساکنند؛ چنان کوچک که حتی جایی برای گذاردن وسایل خود در داخل اتاق ندارند و باید آنها را در خارج از اتاق جای دهند. در این اتاق چندین نوزاد هم نگهداری می شوند و همگی از کمبود امکانات بهداشتی رنج می برند.این در حالی ست که این دو شهروند بهایی به علت اعتقادشان به دیانت بهایی به زندان منتقل شده اند و نگهداری ایشان در بندی که اکثر آنها را معتادین تشکیل می دهند، مشکلات خود را در پی دارد.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خوشا به حال سمنانی ها لیاقت این رو داشتند که دستگیر شوند و موقعیت تبلیغ حتی در زندان هم برای آنها ایجاد شده است. و ممنون از شما بابت این خبرهای خوش...