یکشنبه، خرداد ۲۸

برگزاری دادگاه افراسیاب سبحانی، شهروند بهایی سمنان

 در ادامه برگزاری دادگاههای ناعادلانه شهروندان بهایی در سمنان، دادگاه افراسیاب سبحانی در 22 خرداد ماه 91 برگزار شد. این دادگاه نیز به مانند دادگاه عادل فناییان به ریاست قاضی عین الکمال برپا گردید.
این شهروند بهایی پیشتر به همراه اکبر پور حسینی در 24 اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت شدند و به قید وثیقه به طور موقت آزاد گشتند. افراسیاب سبحانی در دهه 60 نیز 5 سال از عمر خود را به علت باور مذهبیش در زندان به سر برد و درآن میان 13 ماهش را در انفرادی سپری کرد.. 

هیچ نظری موجود نیست: