پنجشنبه، اسفند ۱۷

دستگیری دو شهروند بهایی در نور مازندراندر پگاه روشن یک روز زمستانی، یورش نیروهای امنیتی نور، منزل دو شهروند بهایی را در تاریکی فرو برد. ، 

صبحگاه روز دوشنبه 2 بهمن ماه، مامورین امنیتی شهرستان نور به منازل شیدا تایید و بیان بابایی از شهرواندان بهایی نور، یورش برده و پس از دستگیری، آنها را به اطلاعات ساری منتقل کردند. شیدا تایید، متولد 1369 است که 6 سال پیش با  خانواده خود از عمان به ایران مهاجرت کرده اند. وی پیشتر در 2 سال گذشته به همراه مادر خود، فریده تاییدی، نیز بازداشت و به اطلاعات ساری منتقل و 25 روز مورد بازجویی قرار گرفت. در دادگاه اولیه حکم 6 ماه حبس تعزیری برای او اعلام شد ولی در دادگاه تجدید نظر این حکم به 4 سال حبس تعلیقی تبدیل شد.
بیان بابایی نیز از شهروندان بهایی ساکن قائم شهر و متولد 1370 می باشد.هیچ نظری موجود نیست: