شنبه، اسفند ۱۹

اجرای حکم سه سال حبس تعزیری برای طاهر اسکندریان، شهروند بهایی سمنان

بند مردان زندان سمنان در صبحگاه دوشنبه 23 بهمن ماه، یک شهروند بهایی دیگر را به خود پذیرا شد. طاهر اسکندریان، از شهروندان بهایی سمنان، برای اجرای حکم 3 سال حبس تعزیری خود راهی زندان سمنان شد.   بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، وی پیشتر نیز به اتهام " تبلیغ علیه نظام" 6 ماه در زندان سمنان محبوس بوده است. 
با ورود طاهر اسکنذیان، شمار مردان بهایی زندان سمنان، که صرفا به علت اعتقاد دینی، زندانی شده اند، به 8 نفر رسید.


هیچ نظری موجود نیست: