یکشنبه، اسفند ۲۰

دستگیری نوا نعیمی، شهروند بهایی بهارستان اصفهان

در روز سه شنبه 24 بهمن 91، مامورین اطلاعات اصفهان به منزل نوا نعیمی از شهروندان بهایی بهارستان اصفهان یورش برده و پس از تفتیش منزل، اقدام به ضبط  تصاویر و کتب مذهبی و برخی وسایل شخصی و کامپیوتر نامبرده کردند . سپس نوا نعیمی را نیز بازداشت کرده و به نقطه نامعلومی منتقل  نمودند.  

هیچ نظری موجود نیست: