جمعه، اسفند ۱۶

امکانات جدید برای جوانان بهایی ایران!

هنوز چندی از سخنان محبت آمیز!!!! آقای دری نجف آبادی در باب خدمات جمهوری اسلامی و مهیا بودن امکانات فراوان برای بهاییان ایرانی نگذشته بود که سه دانشجوی جوان بهایی در روز 13 اسفند ماه از دانشگاه سهند تبریز اخراج شدند. فراز وزیر زاده، سینا دانا و سما نورانی در مهر ماه سال 1387در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه اینترنتی سهند مشغول تحصیل بودند ولی تنها بعد از یک ترم درس خواندن در این دانشگاه به علت اعتقاد به آیین بهایی از ادامه تحصیلات خویش بازماندند. سایت تحصیلی این 3 جوان به دستور سازمان سنجش آموزش کشور بسته شده و از انتخاب واحد وثبت نام برای ترم آینده ممنوع شدند و هیچکس نیز به طور رسمی پاسخگوی محرومیت ایشان نمی باشد و تنها پاسخ مسئولین، بی احترامی و قطع تلفن این افراد بوده است. این 3 جوان 18 ساله مانند هزاران جوان بهایی دیگر از ابتدایی ترین حقوق شهروندی در زادگاه خویش محروم می شوند. آیا به گفته دادستان کشور اینان جاسوس یا فتنه گرند؟ آیا این محرومیت نیز خدمات جدیدیست که ایران بر شهروندانش ارائه می نماید یا امکانات اضافه ایست که بر جوانان پرتوان میهنش ارزانی می دارد؟
این پیر کهنسال وطن چه خواهد شد؟ جوانانش آواره سایر کشورها می شوند. دانشجویانش مورد بی حرمتی،آزار و شکنجه قرار می گیرند. معلمانش در گوشه زندانهای مخوف جان می سپارند و عمر پر بهایشان در پشت میله ها به گردی بدل می شود. صدای ظریف زنانش به فریاد دورگه مردان خموشی می گیرد . کودکانش در کتابهایشان دیگر رنگی از زاد بوم و مهر و بخشش نمی بینند. خمیده پشت و سفید موی و تشنه کام خواهد شد. با جوانان رفته با کودکان خسته و مردمانی شکسته.
ولی هنوز هستند رادمردان و زنان ایران زمین که بر بالین محتضر این کهنه دیار نشسته اند و به آب حکمت و دانایی و شجاعت و فداکاری پاشویه اش می کنند؛ گرچه بی وفایی بینند و سنگ جفا بر پیشانیشان رنگ خون نشاند. دل خون ایران نیز به همینان دلخوش است..

هیچ نظری موجود نیست: