دوشنبه، فروردین ۱۰

هنوز در انفرادی !بیش از دو ماه می گذرد که بی حکم و اتهام در زندان اطلاعات مشهد به سر می برند. جلایروحدت و سیما اشراقی که در روز 7 بهمن ماه1387 دستگیر و به همراه عده ای دیگر خانه هایشان مورد هجوم نیروهای وزارت اطلاعات قرار گرفت، با گذشت دو ماه، شرایط سخت سلول انفرادی را سپری می کنند؛ بی آنکه علت دستگیریشان بر خانواده و خودشان آشکار شود. تنها جملاتی تهدید کننده با" کلماتی مبهم" نظیر:"جرمشان خیلی سنگین است" بر زبان مسئولین امور رانده می شود. در این 60 روز جلایر وحدت حتی اجازه یکبار ملاقات با خانواده خود را هم نداشته است و تنها 4 بار به مدت بسیار محدود با خانواده خود تماس تلفنی برقرار نموده است.
سیما اشراقی نیز با انکه در تاریخ 20 اسفند ملاقات کوتاهی با خانواده خود داشته است اما هنوز در انفرادی به سر می برد و چندین بار با اعضای خانواده خود تماس تلفنی گرفته است که آخرین این تماسها در روز 30 اسفند 87 صورت گرفته است.

هیچ نظری موجود نیست: