جمعه، اسفند ۲۳

سمنان و وضع بي مثالش!


بطن سمنان روزهاست که آبستن آزار و اذیت بهاییان است. در ادامه این فشارها روز یکشنبه 18 اسفند پویا تبیانیان 23 ساله از بهاییان سمنان دستگیر شد. مامورین وزارت اطلاعات در ساعت 3 بعد از ظهر به محل کار وی مراجعه نموده و پس از جستجوی محل و ضبط بدون مجوز دو کامپیوتر مربوط به صاحبکارش، او را به همراه خویش بردند. در همان زمان بار دیگر به منزل او رفته و محل را مورد تفتیش قرار دادند و وسایلی را نیز به همراه خویش به یغما بردند.
قابل تامل است که منزل پویا تبیانیان از منازلی ست که پیش از این در تاریخ 25 آذر ماه طی هجوم دسته جمعی به منازل بهاییان سمنان، مورد بازرسی قرار گرفته بود.
نامبرده در همین روز به زندان سمنان منتقل شد و در نتیجه پیگیری های مداوم مادرش، در ساعت 12شب اطلاعی از وی به دست آمد.

هیچ نظری موجود نیست: