چهارشنبه، اسفند ۲۱

صدای پای آزادی در کوچه های اوین

امروز 21 اسفند ماه عزیز سمندری،پیام اغصانی،دیدار رئوفی رئوفی،‍‍‍نیما حقار و همچنین ژینوس سبحانی به قید وثیقه در حدود ساعت 16 از زندان اوین آزاد شدند. عزیز سمندری، پیام اغصانی ، دیدار رئوفی و ژینوس سبحانی که دو ماه در زندان اوین به سر بردند در هجوم نیروهای اطلاعات به منازلشان در بامداد روز چهارشنبه 25 دی ماه سال جاری، دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند و پس از 1 ماه و چندی در سلول انفرادی و چند روز در بند عمومی از زندان آزاد شدند. نیما حقار نیز پس از گرفتاری در روز13 بهمن و گذراندن اکثر دوره حبس خود در سلول انفرادی، باقید ضمانت آزاد شد..
* تصاویر بالا ژینوس سبحانی،
سمت راست: عزیز سمندری، سمت چپ : پیام اغصانی
پایین: نیما حقار،

هیچ نظری موجود نیست: