یکشنبه، اردیبهشت ۱۳

آزادی به قید وثیقه

آقای سیامک ایقانی و خانم سوسن تبیانیان(جابری) به قید وثیقه100 میلیون تومانی و آقای علی احسانی به قید وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شدند.

هیچ نظری موجود نیست: