پنجشنبه، اردیبهشت ۱۷

حکم ناعادلانه سیمین گرجی

حکم ناعادلانه بر علیه زندانیان، یکی پس از دیگری صادر می شود.یکی از آنها حکم یک سال حبس سیمین گرجی است. وی که تا به حال سه بار توسط نیروهای امنیتی قائم شهر، تنها به علت اعتقاد به آیین بهایی دستگیر و زندانی شده است، به یک سال حبس محکوم می شود.

سیمین گرجی بار اول در تاریخ ١٢ مرداد ١٣٨۴ دستگیر، و در تاریخ ۲۶ شهریور ١٣٨۴ با قید وثیقه آزاد شد. در این مدت یک ماه در زندان به سر برد. او دوباره در تاریخ ١١ دی ١٣٨۶ دستگیر شد و بعد از گذراندن پنج ماه (که دادگاه یک ماه آن را از دستگیری قبلی به حساب آورده بود)، در تاریخ ۱۵ فروردین ١٣٨٧، از زندان آزاد گردید. خانم گرجی در تاریخ ٧ اردیبهشت ١٣٨٧، کمتر از یکماه بعد از آزادی، دوباره دستگیر و زندانی شد که6 ماه بعد در ٨ آبان ١٣٨٧ آزاد گشت و سر انجام پس از این همه پسنی و بلندیهای قضایی به ا سال حبس محکوم می شود.

هیچ نظری موجود نیست: