شنبه، اردیبهشت ۱۹

زندانیان شیراز

کیوان کرمی و فرهام معصومی پیش از عید نوروز در شیراز دستگیر شدند. کیوان کرمی 78 روز و فرهام معصومی 51 روز است که در زندان به سر می بردند . در روز یکشنبه 13 اردیبهشت قوه قضاییه به خانواده ایشان اعلام نمود که بازجوی پرونده یک هفته دیگر برای تکمیل تحقیقات فرصت خواسته است. این در حالیست که زندانیان به خانواده های خود ابراز داشته اند که 3 هفته ی بدون بازجویی را گذرانده اند و هنوز هیچ خبری از آزادی ایشان در میان نیست. در حال حاضر کیوان کرمی پس از گذراندن 59 روز و فرهام معصومی32 روز زندان انفرادی ، با یکدیگر در یک اتاق به سر میبرند.

هیچ نظری موجود نیست: