یکشنبه، خرداد ۱۵

دستگیری سه شهروند بهایی در بابلسرشامگاه روز شنبه 14 خرداد ماه، 4 نفر از مامورین اطلاعات بدون حکم قانونی و با برگه ای دست نویس و فاقد مهر، به همراهی نیروهای انتظامی مسلح به باتوم و اسلحه، به ضیافت بهاییان بابلسر یورش بردند. در این هجوم علاوه بر ضبط کتب و تصاویر مربوط به دیانت بهایی، اقدام به دستگیری دو تن از حاضرین در جمع میثاق لقایی 78 ساله و دخترش مهوند لقایی نمودند.در ضمن، نیروهای امنیتی، حاضرین در جمع را با ایجاد رعب و وحشت مجبور کردند که تعهد نامه ای را مبتنی بر "جرم بودن شرکت در ضیافت" امضا کنند.
این در حالیست که همزمان، 6 تن از مامورین اطلاعات بابلسر، به منزل نادیا فرهادی (ایمانیان)، یکی از مسئولین دانشگاه علمی بهاییان در بابلسر، هجوم برده و پس از توقیف کامپیوتر و کتب و تصاویر مربوط به آیین بهایی، نامبرده را دستگیر نمودند و به محل نامعلومی منتقل کردند.
دانشگاه علمی بهاییان ایران در روز اول خرداد ماه مورد یورش نیروهای امنیتی قرار گرفت و نزدیک به 40 منزل در سراسر ایران و به خصوص، تهران، شیراز، اصفهان و کرج مورد تفتیش واقع شد و 14 نفر بازداشت شدند که با دستگیری نادیا فرهادی، این تعداد به 15 نفر می رسد.
جوانان بهایی ایران پس از انقلاب فرهنگی 59 از ادامه تحصیل در دانشگاههای ایران ممنوع شدند. در این 30 سال محرومیت از یکی از ابتدایی ترین حقوق شهروندی یعنی حق تحصیل، راه اندازی دانشگاه بهایی، سعی نمود نیازهای آموزشی جوانان بهایی را در این سالها پاسخ دهد.

* ضیافت نوزده روزه یکی از گردهمایی بهاییان است که هر نوزده روز یک بار برگزار می شود. در این تجمع سه بخش عمده وجود دارد: بخش "روحانی" مخصوص خواندن دعا و مناجات و تفکر بر معانی آن، بخش "اداری" مربوط به مشورت درباره مسائل جامعه بهایی و پیشنهاداتی برای بهبود و رفع مشکلات و نیز پیشرفت روحانی و اجتماعی بهاییان و سایر مردم می شود. در نهایت بخش " اجتماعی "ست که با هدف عمده الفت و محبت و تحکیم ارتباط بین اعضای جامعه بهایی صورت می گیرد. ضیافت شامل همه اعضای جامعه بهایی می گردد و در آن فرصتی برای انتخاب مسئولین جامعه بهایی در سطح محلی وجود دارد. اما پس از انقلاب 57 ، تمام محافل انتخابی بهایی تعطیل گردید و در نتیجه این کارکرد ضیافت در ایران از دست رفت .بهاییان در 30 سال گذشته محلی برای برپایی مراسم خود نداشته اند زیرا که تمام اماکن آنان توسط دولت غصب گردید؛ بنابراین جلسات دعا، مشورت یا ضیافت را در منزل خود و با تعداد محدود برگزار می کنند.

*تصویر سمت راست:میثاق لقایی
تصویر سمت چپ: مهوند لقایی

هیچ نظری موجود نیست: