چهارشنبه، تیر ۸

دستگیری دو شهروند بهایی در اصفهاندستگیری، پشت دستگیری؛ این بار در اصفهان دو شهروند بهایی بازداشت شدند؛ بی هیچ تفهیم اتهام چون پیش.
به گزارش خانه حقوق بشر ایران، آیه انوری و فرهود اشتیاق در روز دوشنبه 6 تیر ماه، پس از یورش نیروهای امنیتی به منازلشان، دستگیر شدند.
به گزارش همین خبرگزاری، یورش مامورین اطلاعات اصفهان به منزل آیه انوری در حالی صورت گرفته که نامبرده و همسرش در خانه حضور نداشته اند. این افراد با شکستن در خانه، اقدام به ضبط اسناد منزل، اتوموبیل، کتب مربوط به آیین بهایی و حتی شناسنامه های ایشان نموده اند و طی تماسی ، این شهروند بهایی را ملزم کرده اند که به زودی خود را به دادسرای اصفهان، معرفی نماید.
منزل فرهود اشتیاق نیز پیشتر در اسفند ماه 89، و به شیوه ای خشن مورد یورش قرار گرفت و به علت عدم حضور وی در خانه، پس از احضار، بازداشت شد. نامبرده پس از 2 ماه حبس و بازجویی، با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده بود و دستگیری 6 تیرماه، دومین دستگیری وی در 6 ماه اخیر است.

دستگیری این دو شهروند بهایی در اصفهان در ادامه سلسله دستگیری های بهاییان در سراسر ایران است که هر روز بر دامنه خویش می افزاید و قصد دارد با ایجاد رعب و وحشت و محدودیتهای روز افزون، بهاییان ایران را مجبور به کوچ اجباری از وطن خویش نماید. این مقصد غیر انسانی در سخنان بازجویان و مامورین امنیتی بارها به شهروندن بهایی ابراز شده است و نمایانگر سیاست ایشان در تهی کردن این آب و خاک از تنوع اندیشه های گوناگون است.

هیچ نظری موجود نیست: