چهارشنبه، خرداد ۲۵

ضرب و شتم آناهیتای هفت ساله، دانش آموز بهایی شیرازتبدیل دبستان به حس زندان برای کودکان بهایی، تشویق دیگر کودکان به منزوی کردن همکلاسیشان با دعوت روحانیون و افرادی به مدارس و نامگذاری ایشان با عناوینی چون "نجس"، اخراج این کودکان به علت عقاید دینیشان، و گاه ضرب و شتم دانش آموزان بهایی، از آزارهایی ست که گاه و بی گاه کودکان بهایی ایران زمین را دچار خود می کند.
یکی از موارد این رفتار غیر انسانی در ارتباط با دانش آموز بهایی کلاس اول دبستان در شیراز صورت گرفته است.

، آناهیتا زهرایی 7 ساله، که مشغول تحصیل در یکی از دبستانهای شیراز بوده است، به علت " شرکت نکردن در نماز جماعت" توسط معلم خود با لوازم تحریر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. این معلم (اگر بتوان نام معلم بر او نهاد)، سپس قاشقی را در آشپزخانه مدرسه داغ کرده و به عنوان تنبیه روی دست این کودک گذارده است و به گمان خود، پشت دستش را داغ کرده است!

زمانی که مادر این دانش آموز به عنوان اعتراض به مدرسه کودک خود مراجعه می کند، معلم آناهیتا، رفتار غیر انسانی خود را در حضور سایر مربیان و مدیر مدرسه، افتخار آمیز عنوان می کند. پدر آناهیتا، آقای زهرایی، طی پیگیری هایی از پزشکی قانونی توانسته است نامه پزشکی قانونی را در ارتباط با جراحت کودکش دریافت کند و در نتیجه این پیگیری ها، معلم مربوطه توبیخ شده است.

طبق ماده چهار قانون اساسی در ارتباط با حقوق کودک و نوجوان " هر گونه صدمه و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممنوعیت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد" حال باید دید در کجای این ماده، کودک را به مسلمان و غیر مسلمان تقسیم کرده اند و چگونه معلمان و مسئولین مدرسه اجازه دارند به عمد دانش آموزان بهایی خود را به انواع و اقسام آزار و صدمات جسمی و روانی، معذب کنند و در چه فضایی فرصت می یابند این رفتار خود را افتخار آمیز قلمداد کنند؟

کدام یک از مربیان و مسئولین مدارس که دانش آموزان را به علت اعتقاداتشان مورد صدمه قرار می دهند، طبق این قانون، مورد محاکمه قرار می گیرند و چه کسانی جواز کار این افراد غیر صلاح را در ارتباط با کودکان این مرز و بوم، صادر می کنند؟

۲ نظر:

ناشناس گفت...

بعضی از آدمها از حیوان هم پا را فراتر گذاشته اند. بیچاره کشوری که معلم کودکانش چنین باشذ.

ناشناس گفت...

یک مشت آدم روان پریش را کردن معلم که به بچهای این مملکت ادب و سواد آموزش بدن .کسی‌ که حالیش نیست هر فردی اختیار داره هر راهی‌ برای پرستشِ خدایِ خودش انتخاب کنه.