یکشنبه، تیر ۵

آزادی سه شهروند بهایی مرتبط با دانشگاه علمی

شنبه بعد از ظهر، 4 تیر ماه، افروز فرمانبرداری، نوید اسدی و فواد مقدم با قید ضمانت آزاد شدند. این سه شهروند بهایی در اول خرداد ماه 90 به همراه 13 تن دیگر دستگیر شدند. در اولین روز خرداد ماه نیروهای امنیتی در سراسر ایران 39 منزل از منازل بهاییان را به خصوص در تهران، اصفهان، کرج، شیراز و مازندران، مورد حمله قرار دادند و پس از بازرسی خانه ها عده ای را بازداشت نمودند. غیر از این افراد، حدود 10 نفر از شهروندان بهایی، در روزهای گوناگون به منظور بازجویی به اداره اطلاعات احضار شدند و تا کنون 8 تن از بازداشتیها با قید وثیقه آزاد شده اند.
افروز فرمانبرداری در کرج، فواد مقدم در اصفهان و نوید اسدی در ساری دستگیر شده بودند و پس از 33 روز بازداشت به طور مشروط آزاد شده اند.

هیچ نظری موجود نیست: