سه‌شنبه، خرداد ۳۱

بی خبری یک ماهه از وضعیت زندانیان زن در ارتباط با دانشگاه علمی


30 روز می گذرد و هنوز نه تماس تلفنی و نه دیدار. یک ماه از یورش گسترده نیروهای امنیتی به 39 خانه از بهاییان مرتبط با دانشگاه بهایی می گذرد. در میان 16 بازداشتی مامورین اطلاعات، افروز فرمانبرداری و نوشین خادم تاکنون تماسی با خانواده خود نداشته اند.

اول خرداد ماه 90 از بامداد تا شامگاه، 39 خانه مورد هجوم قرار گرفت و 16 نفر بازداشت شدند.در این میان تا کنون سهیل قنبری، صدف ثابتیان، وحید مختاری، امیر هوشنگ امیر تبار و دانیال اوجی، آزاد شده اند و دیگر زندانیان نیز تماس تلفنی بسیار کوتاه با خانواده های خود داشته اند اما دو زندانی زن، افروز فرمانبرداری و نوشین خادم هیچ تماسی با خانواده خود نداشته اند و هیچ اطلاعی از وضعیت ایشان در دست نیست.

هیچ نظری موجود نیست: