سه‌شنبه، شهریور ۱۵

پلمپ مغازه شهروند بهایی دیگر در سمنان

پس از پلمپ مغازه عینک فروشی سیامک ایقانی و بازرسی های گسترده مغازه های شهروندان بهایی سمنان، فروشگاه رشیک به مدیریت سپهر سبحانی نیز پلمپ شد. این پلمپ در 14 شهریور ماه و در پی بازرسی گسترده مغازه بهاییان سمنان در 12 شهریور ماه صورت گرفته است. با پلمپ این فروشگاه، تعداد مغازه های بهاییان این شهرستان که به دست اداره اماکن، پلمپ شده است،به 5 باب رسیده است. در این مورد علت بستن فروشگاه، به بهانه واهی پیدا کردن عکس یک خواننده در کامپیوتر شخصی سپهر سبحانی بوده است.
برای اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید:
http://khabarnavard.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
http://khabarnavard.blogspot.com/2010/02/blog-post_27.html
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/06/blog-post_2321.html
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/06/blog-post_28.html

هیچ نظری موجود نیست: