سه‌شنبه، شهریور ۲۹

اخراج بابک شریفی نیا، شهروند بهایی از کار


در ادامه فشارهای وارد بر جامعه بهایی مازندران، بابک شریفی نیا، شهروند بهایی قائم شهر، "با دخالت وزارت اطلاعات این استان، از محل کار خوداخراج شد".
به گزارش خبرگزاری هرانا،اخراج وی از داروخانه ای که مشغول به کار بود، در پی احضارش به اداره اطلاعات مازندران، صورت گرفته است.
این کارمند داروخانه، به علت عدم همکاری با مامورین وزارت اطلاعات و پس از تهدید مسئول داروخانه، شغل خویش را از دست داده است.

اخراج این شهروند بهایی با دخالت وزارت اطلاعات، به موازات فعالیت های دیگر مامورین اطلاعات، در سایر استانها برای ایجاد اختناق اقتصادی در جامعه بهایی ایران است. پلمپ مغازه های بهاییان در سمنان، از دست دادن مشاغل برخی از مشاوران و متخصصان روانشناسی در ارگانهای غیر دولتی در تهران و بستن برخی شرکتها مانند کوریت و آچیلان در که شرکای بهایی داشته اند و اخراج کارمندان بهاییش در مشهد و تهران، نمایان گر سیاست های دولت ایران برای فشار آوردن بر این گروه از شهروندان ایرانی است.

هیچ نظری موجود نیست: