شنبه، اسفند ۱۹

اخراج دو شهروند بهایی از دانشگاه

سپیده وزیری و سمیر گلشن، دو تن از دانشجویان بهایی دانشگاه پیام نور خرامه، به علت اعتقاد به آیین بهایی از دانشگاه اخراج  شدند.  این دو دانشجو، مشغول تحصیل در ترم 4 رشته مهندسی ماشین آلات کشاورزی دانشگاه پیام نور خرامه بوده اند. خرامه از شهرستانهای نزدیک شیراز می باشد..

هیچ نظری موجود نیست: