پنجشنبه، فروردین ۲۰

باران زمستانی بیداد در بهار


در پي دستگيريهاي اخير پيروان ديانت بهايي در شهرستان سمنان ،در تاريخ 17 فروردين 1387 اداره اطلاعات سمنان، آقای علي احساني شهروند بهايي ساكن اين شهرستان را جهت پاره اي توضيحات به دادسراي اين شهر احضار مي كند. پس از بازجويي جهت آزادي ايشان درخواست وثيقه 40 ميليون توماني مي شود كه در آن روز چون وقت اداري تمام شده وثيقه پذيرفته نمي شود اما فرداي آنروز كه بار ديگر خانواده نامبرده وثيقه را به دادسرا ميبرند وثيقه بدون هيچ دليلي پذيرفته نمي شود و او از آن زمان تاكنون در بازداشتگاه اطلاعات، زنداني هستند. نامبرده 29 ساله ، متاهل و داراي دو فرزند 5 و 7 ساله ميباشد قابل ذكر است كه هم اكنون در سمنان بجز ايشان پنج شهروند بهايي ديگر به نامهاي صهبا رضواني ، پويا تبيانيان ، عادل فناييان ، طاهر اسكندريان و عباس نوراني در زندان به سر می برند..

هیچ نظری موجود نیست: