شنبه، اردیبهشت ۱۹

از محبت خواهم سرود، حتی اگر گلویم را بفشاری!

در ادامه احضارهای پیاپی بهاییان توسط وزارت اطلاعات،در یکشنبه 13 اردیبهشت ماه آقایان پرویز سیفی و بهروز راشدی به دفتر محلی وزارت اطلاعات احضار شدند و پس از بازجویی های متعدد از هر یک از آنها به طور جداگانه خواسته شد فرمی امضا کنند که بر اساس آن هیچ گونه مسئولیتی اعم از آموزشی و تربیتی و خدماتی را در جامعه بهائی بر عهده نگیرد . پرویز سیفی و بهروز راشدی که پیش ش از این جزو خادمین شهر همدان بودند، به مانند دیگر همکیشان خود از امضاء این فرم امتناء ورزیدند و حاضر نشدند ظلمنامه ای را امضا کنند که آنان را از خرده حقوق شهروندیشان نیز محروم می سازد.

هیچ نظری موجود نیست: