جمعه، خرداد ۲۹

ادامه آزار در سمنان

در ادامه آزار بهاییان در سمنان، مامورین وزارت اطلاعات در روز 27 خرداد به منزل منیژه نصراللهی( منزویان) مراجعه نموده و وی را برای پاره ای توضیحات به اداره اطلاعات منتقل نمودند. مامورین به همسر او اطمینان دادند که منیژه نصراللهی تا ظهر همان روز به منزل مراجعت خواهد نمود ولی تا بعد از ظهر خبری از وی به دست نیامد و با مراجعه به اداره اطلاعات سمنان به وی اطلاع دادند که پرونده او از تهران خواسته شده و منیژه نصراللهی فعلا در بازداشت به سر خواهد برد و از بستگان او درخواست البسه و اغذیه نمودند.
این بار نیز با حربه نیرنگ و عدم صداقت، افرادی را که هیچگاه در پی فرار نبوده اند ودلیلی نیز برای گریز نداشته اند، به یغما می برند.

هیچ نظری موجود نیست: