جمعه، خرداد ۲۹

بابل زیر ابر بیداد

مشفق سمندري هفته گذشته در دادگاه بابل با والدين خود ملاقات كوتاهي داشت. او در حال حاضر در قرنطينه زندان كه محوطه کوچكي است به سر می برد. این محوطه، بخش خاصي است كه زندانيان قبل از ورود به بند به آنجا مي روند. وی می تواند از روزنامه و قران استفاده كند و در حال حاضر امكان ملاقات ديگري ندارد .این در حالیست که برادر ايشان، مشتاق سمندري نيز به اطلاعات احضار شده اند.
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر توجه نمایید:
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/04/blog-post_873.html

هیچ نظری موجود نیست: