پنجشنبه، تیر ۴

هفت سنگ در نیمه شب

آزار و ظلم در حق شهروندان بهایی هنوز در سمنان ادامه دارد.در نيمه شب سه شنبه 2/4/88 مهاجمین نا شناس به مغازه دو نفر از شهر وندان بهایی سمنان حمله نمودند. آنان در حمله به مغازه فیلتر فروشی آقای پیمان شادمان
سعی نمودند که با پرتاپ سنگ و آجر شيشه های فروشگاه را بشکنند که البته نهایتا موفق به انجام این کار نشدند. همچنین این افراد با انداختن مواد آتش زا به داخل فروشگاه عينک سازي آقای اکبر پورحسینی قصد به آتش کشیدن آن محل را داشتند ولی خوشبختانه آتش به داخل مغازه سرایت نکرد و فقط خسارت جزیی ایجاد نمود.
به نظر مي رسد بهایی ستيزان با استفاده از موقعیت کنونی ایران، سعی در ادامه فعالیتهای ضد انسانی خود علیه بهاییان دارند. البته پیش از این که سایر شهروندان سمنانی نیز از امنیت نسبی برخوردار بودند، بهاییان سمنان با اضطراب کوکتل مولوتوف وشکسته شدن شیشه و هجوم نابه هنگام به منازلشان، سر بر بستر می گذاردند.

هیچ نظری موجود نیست: