یکشنبه، تیر ۷

لیست مشاغل بهاییان بر بلندای دیوارها

چندیست که سمنان در ناامنی و اضطراب به سر می برد. بهاییان سمنان هر روز به گونه ای مورد آزار قرار می گیرند. بسیاری از این موارد، نگرانی های امنیتی آشکاری را پیش روی آنان قرار می دهد.
بنا به دستورات و اطلاعات ارسالی به اصناف گوناگون شهر سمنان، چندیست ادارات مختلف و حتی دولتی ، لیستی از بهاییان همراه با شغل و صنف و نشانی محل کار آنان را در تابلو اعلانات خود نصب تموده اند. این لیست که به صورت غیر قانونی در محل الصاق شده است، در معرض دید عموم قرار می گیرد.
بی تردید این لیست توسط قوای دولتی و به منظور ارعاب و فشار بیشتر بر بهاییان سمنان در اختیار اصناف قرار گرفته است. این در حالیست که وزارت اطلاعات سمنان علاوه بر هجوم به منازل، تفتیش و دستگیری های فراگیر سمنان، اقدام به فعالیتهای موازی برای اخراج و آزار بهاییان در سمنان نموده است.
تشکیل سمینارهایی با موضوع " بهاییت" و تحریک افکار عمومی و فریفتن عده ای ساده اندیش توسط گروههای ضد بهایی مانند رهپویان وصال، سخنرانی های امام جمعه سمنان مبنی بر تشویق مسلمانان سمنان برای آزار رساندن و سعی در اخراج کردن بهاییان از این شهر، پلمپ مغازه ها و شکستن شیشه و آتش زدن خانه و مغازه بهاییان این شهر نمونه های دیگری از این آزارهاست.
قابل ذکر است که لیستی مشابه مورد مذکور و به صورتی گسترده تر، در شهر شیراز نیز توزیع و در اختیار اصناف این شهر قرار گرفته بود. این در حالیست که به نظر می رسد دولت ایران باایجاد مشکلات و فشارها بر جامعه بهاییان سمنان و سایر شهرها در حال بررسی عکس العملهای بهاییان و پیش بردن نیات خود است. تکرار روشهای مشابه در شهرهای گوناگون یکی از نشانه های این ترفنداست.
برای اطلاع از لیست منتشره در شهر شیراز می توانید به لینک زیر با عنوان" حراج امنیت ملی" توجه نمایید.
http://khabarnavard.blogspot.com/2009/02/blog-post_5819.html

هیچ نظری موجود نیست: