سه‌شنبه، تیر ۹

آتش بازیهای نیمه شب سمنانافرادی ناشناس در سمنان( البته ناشناس برای ما نه برای مامورین دولتی) هر روز دست به شکستن و سوزاندن منازل، مغازه ها و اتوموبیلهای بهاییان می زنند. یکی از موارد اخیر،به آتش کشیدن شدن فروشگاه فیلتر پیمان شادمان است.
نیمه شب سه شنبه 8/4/88 مهاجمين نا شناس با شکستن شیشه و پرتاب مواد آتش زا به داخل فروشگاه پیمان شادمان، آن را به آتش کشیدند و با توجه به وجود انواع فيلتر و روغن اتومبیل خسارت قابل توجهی به بار آمد و تقریبا بخش زیادي از فروشگاه در آتش سوخت ولی با حضور ماشینهاي آتش نشانی از سرایت آتش به خانه های مجاور فروشگاه ممانعت بعمل آمد.
لازم به ذکر است که اين فروشگاه و اتومبیل پیمان شادمان نیزبارها مورد تهاجم مهاجمين قرار گرفته است.
این در حالیست که به نظر می رسد دولت ایران نگران اغتشاش گران است و هر روز عده ای را به این بهانه راهی زندان می نماید اما برای رسیدگی به خرابکاریهای روزانه این افراد ناشناس که برای شهروندان بهایی مشکلات فراوانی ایجاد کرده اند هیچ اقدامی نمی نماید. آیا دلسوزی حقیقی برای امنیت مردم ایران وجود دارد در حالیکه شکایات به هیج جا نمی رسد و بسیاری از این افراد اجیر شده یا آشنای مامورین دولتی هستند و برای تحت فشار قرار دادن بهاییان در سمنان اقدام به چنین اعمال بدوی و غیر انسانی می نمایند؛ در حالیکه دستگیری و یافتن این افراد برای نیروهای امنیتی که تمام خانه ها و افراد را تحت کنترل دارند، نباید کاری دشوار باشد.

۲ نظر:

ناشناس گفت...

انقدر در دریای خون شنا میکنیم تا به ساحل ازادی برسیم .

چون حق با ماست

ناشناس گفت...

امریکا هیچ غلتی نمیتواند بکند