جمعه، خرداد ۲۹

تبعیض عقیدتی در ورزش ایرانخشایار زارعی نوجوان شانزده ساله بهایی از عضویت در تیم ملی جودو نوجوانان ایران محروم شد این در حالیست که وی قهرمان نوجوانان ایران و مدارس کشور شده است.
این در حالی اتفاق افتاد که سال گذشته نیز زمانی که وی برای مسابقات آسیایی نوجوانان یمن انتخاب شد، فدراسیون جودو ایران او را فاقد صلاحیت اعلام وعنوان کرد"خشایار چون بهایی است نمی تواند عضو تیم ملی باشد" و این مورد از طرف مربیان تیم ملی ، هیئت جودو استان فارس و حراست تربیت بدنی تایید شد و حراست مطرح کرد که این مسئله بر اساس قانون است اما برای کار قانونی خود مدرک و ماده قانونی مطرح نساخت و فقط به این بسنده کرد که مغایر با قانون است .
در مسابقات انتخابی اخیر تیم ملی نوجوانان که در تاریخ 25/3/88 برگزار گردید این تبعیض دوباره از طرف فدراسیون اعمال گردید بدین صورت که در ابتدا هیئت جودو استان فارس از معرفی خشایار به مسابقات انتخابی سر باز زد که پس از پی گیری های زیاد وتماس با آقای امینی رئیس فدراسیون جودو ایشان عنوان کردند که این مسئله هیچ منع قانونی ندارد و خشایار می تواند در مسابقات انتخابی شرکت کند اما در روز مسابقه بعد از اینکه خشایار مسابقات خود را با پیروزی پشت سر گذاشت یک دفعه فدراسیون اعلام کرد که خشایار فاقد صلاحیت می باشد و چون بهایی است نمی تواند برای مسابقات جهانی ارمنستان عضو تیم ملی باشد و عنوان شد که این مسئله از طرف حراست ( اداره اطلاعات) سازمان تربیت بدنی کل کشور مطرح شده است و ما نمی توانیم کاری انجام دهیم .
این تبعیض در حالی اتفاق می افتد که یکی از مفاد اساسنامه فدراسیون بین المللی جودو و فدراسیون های کشور های مختلف این است که آنها نهادهایی غیر دولتی هستند و از گرایش های سیاسی و تبعیض گرانه بدورند و در این اساسنامه تصریح شده است که یکی از وظایف این فدراسیون و شعبات آن در جهان دوری از هرگونه تبعیض ملی ، مذهبی ، قومی و نژادی می باشد البته این محدویت ها وتبعیض های مذهبی در فدراسیون جودو فقط محدود به مسابقات نیست بلکه افراد بهایی نمی توانند مدرک مربیگری و داوری بگیرند که مغایر با روح ورزش جودو است .
اینگونه مسائل نشان دهنده سیاسی بودن ورزش در ایران می باشد که هم با اساسنامه کمیته بین المللی المپیک مغایر است وهم با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نشان دهنده ضعف ونقص در سیستم ورزش است که قابلیت ها ی افراد تعیین کننده موقعیت آنها نیست .

هیچ نظری موجود نیست: