یکشنبه، مرداد ۲۵

فشار و بیماری، زاده زندان

مهران بندی بر اثر بیماری شدید قلبی و با تایید کمیسیون پزشک قانونی مبنی بر "عدم تحمل حبس"یک هفته به مرخصی رفت.این مرخصی از 5 مرداد تا 12 مرداد به طول انجامید. این در حالیست که وی در نتیجه فشارهای ناشی از زندان یزد به سی سی یو منتقل گردید. وی پیش از این نیز 2 بار دیگر به علت حملات قلبی در بخش قلبی بستری شد.
این مرخصی اجباری با پیگیری های شدید خانواده نامبرده و تایید کمیسیون پزشکی صورت پذیرفت.
کلمات و اندیشه ها، پشت سیمهای خاردار. روشنفکران و دگراندیشان، بندی میله های سخت زندان. فریاد اعتراض و حق طلبی دانشجویان و جوانان، خاموش از مشت و خشونت تمامیت خواهان. اینجا ایران است؛ سرزمین آزاده مردمان که آزادگانش اسیر و دادخواهانش زندانیند.

هیچ نظری موجود نیست: