دوشنبه، مرداد ۲۶

دادگاه بی وکیل و بی داد


فردا 27 مرداد 7 مدیر جامعه بهایی ایران محاکمه خواهند شد. این 7 نفر از 24 اردیبهشت 86 تا به امروز بدون حکم در زندان به سر برده اند. مدتها از دیدار وکیل محروم مانده و 4 ماه را در زندان انفرادی گذرانده اند و با اتهاماتی سنگین چون" جاسوسی برای رژیم صهیونیستی اسرائیل" و " اقدام علیه امنیت ملی"مواجه شده اند؛ اتهاماتی که بیم آن می رود بازداشت شدگان را به اشد مجازات محکوم نماید.
این محاکمه در شرایطی غیر عادی و ناعادلانه صورت می پذیرد؛ وکلای مدافع ایشان، خانم شیرین عبادی در خارج از کشور به سر می برد و عبدالفتاح سلطانی نیز در روزهای پس از انتخابات توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است. دادگاه این افراد در زمانی اجرا می گردد که اوضاع سیاسی کشور در تنش و التهاب است. فضا سازی های مسموم پیش از محاکمه توسط رسانه های دولتی نیز مزید بر علت خواهد بود. مقاله های مغرضانه کیهان، انتشار ردیه ایام که قرار است در روزمحاکمه توسط روزنامه جام جم منتشر گردد و سخنرانی های بی اساس رحیم پور ازغدی در شبکه یک سیما فضایی مجازی و فارغ از حقیقت را برای این محاکمه ناعادلانه مهیا خواهد نمود.
چه کسی از ماهیت حقیقی این دادگاهها آگاه نیست؟ محاکمه های نمایشی که در ماه اخیر شاهد برگزاری 3 مورد از آنها بوده ایم. چهره هایی عصبی، نزار و رنگ پریده با پاهایی جنبان که از روی ناچاری و اجبار اعترافاتی ساختگی را تحویل تلویزیون ایران دادند. اما دیگر روزگار هوشیاری مردم ایران فرا رسیده است.دیگر با نمایش و خیمه شب بازی نمی توان عقل ها را ربود. دیگر رنگ رخساره ها خبر از حال نهان اسیران در بند این مرز و بوم خواهند داد.
آشکارشدن بیدادها ی اخیر ، پرده برانداز ظلم های سالهای گذشته نیز هست.فشار و آزارهایی که طی سالها بر زنان، بهاییان، روشنفکران، اقلیتهای قومی و مذهبی روا شد و شاید اکثریت مردم ایران به حقیقت آن باور نداشتند . حال که این ظلم به اقلیت، مرزهای خود را می شکند و اکثریت مردم را زیر سایه سیاه خود به تنگی نفس می اندازد، هویت حقیقی دروغ پردازان و تهمت بافان بر همگان عیان می شود.
به امید روزی که دادگاهها، گهواره داد و عدالت گردند، وکیلان و حق جویان کلامشان آزاد و دستانشان باز، مردمان پر امید و با اندیشه های گوناگون، اما خیر خواه یکدگر در سرزمینی آباد و آزاد روزگار به شادی بگذرانند!

هیچ نظری موجود نیست: