پنجشنبه، مرداد ۲۹

حمله در دلیجان

روز چهارشنبه 7 مرداد ، دلیجان شاهد هجوم نیروهای امنیتی به خانه تنها بهایی این شهر بود.منزل نادر منزویان با ورود مامورین اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفت و کلیه کتابهای مربوط به آیین بهایی و کامپیوتر شخصی وی توقیف شد.
آقای نادر منزویان سال گذشته نیز توسط مامورین اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته بودند.

هیچ نظری موجود نیست: