پنجشنبه، مرداد ۲۹

دیدار در زندان! دستگیری دیگر در مازندران

. این بار نیز جای امنیت ، وحشت آفریدند؛ در سرزمین باران و دریا
مامورین امنیتی شهر ساری صبح روز سه شنبه 27 مرداد ، منزل دیدار هاشمی، زن 24 ساله بهایی، را مورد یورش قرار دادند. این افراد با زور و بدون حضور همسر دیدار هاشمی به خانه او وارد شده و اقدام به ضبط کتب و سی دی های مربوط به آیین بهایی نمودند. این در حالیست که پس از ورود،با توهین و بی احترامی و تفتیش منزل، حکم را به صاحبخانه نشان دادند که بر بالای آن تاریج 12 مرداد ماه درج شده بود.مامورین، این شهروند ساروی را دستگیر نموده و با خود به مکان نامعلومی بردند.
در همین زمان همسایه مسلمان دیدار هاشمی که شاهد هجوم و توهینهای نا جوانمردانه به این زن بود، به دفاع از وی برخاست و اعمال مامورین امنیتی را خلاف قانون و دین خواند. پاسخ نیروهای امنیتی به اعتراض این زن بسیار تند بود و به سرعت حکم تفتیش منزل او را در مدت یک ساعت از قوه قضاییه اخذ نمودند.
موج گسترده دستگیری بهاییان در نقاط مختلف ایران هر روز بلندا می گیرد. این طوفان به خصوص در مازندران بر تخریب و هجوم خود افزوده و هر روز دست ظلم خود را بر یکی از شهروندان بهایی می گسترد.بعد از سمنان نوبت مازندران می شود. برنامه فشرده به منظور ارعاب و فشار بر بهاییان ایران هر روز شکلی به خود می گیرد و به رنگی در می آید ولی ماهیتی جز نقض حقوق بشر و محرومیت از حقوق اولیه انسانی ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: