دوشنبه، شهریور ۲

تندباد ظلم در سنندج

روز پنجشنبه 29مرداد ماه نیروهای امنیتی به منزل ذبیح الله رئوفی واقع در سنندج یورش بردند و پس از تفتیش منزل، وی را به همراه خود به زندان بردند.
ذبیح الله رئوفی پس از چندین مرتبه بازجوئی، ابتدا به زندان عمومی سنندج منتقل گردید و به بهانه اینکه او را تا چند روز دیگر محاکمه خواهند نمود، آزادش نمی کنند. این در حالیست که در پرونده، آزادی به قید وثیقه تایید شده بود.
چکش بر میز کوبیده می شود و قاضی، حکم را خواهد خواند. بازجو فریاد می زند و زندانی می نویسد. بازجو فریاد می زند و زندانی حرف می زند. بازجو ناخراشیده تر با بغض و ناچاری فغان می کند و زندانی سکوت و سکوت را صدای برخورد دست بازجو بر رخسار زندانی می شکند.
چکش روی میز قضا کوبیده می شود. در این محاکمه کسی به تماشا نمی آید. کسی به دفاع از زندانی نمی پردازد. این دادگاه یک نمایش است؛ برای ساده دلان ، برای زود باوران. در این دادگاه فرقی نمی کند زندانی کیست، چه اتهامی دارد و دفاعیاتش چیست. در اینجا حکم از پیش امضا شده است.

هیچ نظری موجود نیست: