شنبه، مرداد ۳۱

زندان همدان میهمان جدیدی پذیرفت!

در ادامه دستگیر های گسترده بهاییان در سراسر ایران، خانم مهرانگیز حسینی در همدان دستگیر شد.وی بر اساس حکم دادگاه که در 3 آبان سال گذشته اعلان گردیده بود، به یک سال حبس محکوم گردید و در 25 مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان منتقل گردید.
مسئولین اتهام او را تبلیغ آیین بهایی عنوان کرده اند.
قابل ذکر است که ایران مدعی آزادی بیان است ولی حق بیان آزادانه افکارش را ندارد. آنچه در اتهامات بهاییان با عنوانی چون" تبلیغ علیه نظام" توصیف می شود، در واقع همان بیان آزادانه اعتقاداتشان به هموطنان است که با زندان و وثیقه های سنگین ملکی یا نقدی خود را آشکار می کند.

هیچ نظری موجود نیست: