جمعه، شهریور ۲۰

آزادی در مازندران

خانم دیدار هاشمی، وصال یوسفی و آقای پیام یوسفی در 18 شهریور ماه از زندان ساری آزاد شدند. آقای انور مسلمی نیز چهارشنبه 19 شهریور با قید وثیقه 300000تومانی از زندان ساری مرخص شدند.

هیچ نظری موجود نیست: