سه‌شنبه، شهریور ۱۷

به جرم تدریس خصوصی زبان!

در اینجاحتی تدریس خصوصی زبان هم جرم است. سال گذشته مامورین انتظامی و اماکن به منزل داریوش لطیفی در کاشان هجوم برده و ضمن تفتیش منزل اقدام به بردن جزوات و نوارهای آموزش زبان انگلیسی وی نمودند. پس از آن، او و همسرش مرجان ابوالفضلی مرتب احضار شده و موردبازجویی های غیر قانونی قرار می گیرند. درخواست مسئولین اینست که این زوج نباید در خانه به طور خصوصی به آموزش زبان انگلیسی بپردازند یا اینکه با اخذ مجوز آموزش و پرورش به کار خود ادامه دهند؛این بازجویی و آزارها در سال جاری شدت یافته است.
این در حالیست که هیچکس برای تدریس خصوصی ملزم به گرفتن مجوز نیست. تدریس خصوصی یکی از مواردی ست که بهاییان پس از انقلاب به علت اخراج از شغلهای دولتی به آن پرداختند و در کاشان این حق قانونی توسط خود قانون گذاران نقض می شود.

هیچ نظری موجود نیست: