سه‌شنبه، شهریور ۳۱

اخراجی دیگر!

در ادامه اخراج روزافزون دانشجویان بهایی از دانشگاههای ایران، یاسمن جان فدا، ساکن بندرلنگه(استان هرمزگان) از دانشگاه اخراج شد. وی که مشغول تحصیل در ترم 5 رشته مدیریت صنعتی دانشگاه بندرعباس بود، تنها به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم ماند.
این در حالیست که بهاییان پس از انقلاب فرهنگی سال 59 از شرکت در دانشگاههای ایران ممنوع گشتند و تنها بعد از حذف صوری ستون مذهب از فرم دانشگاهها در سال 1383 برخی از آنان اجازه ورود یافتند که پس از آن بیشتر آنها به علت اعتقاد به دیانت بهایی اخراج گردیدند. سایر پذیرفته شدگان کنکور نیز با عناوینی نظیر " نقص پرونده" اجازهورود به دانشگاهها را نیافتند. آن عده ای که اینک در حال تحصیل هستند نیز ، کم کم به علت اعتقاد مذهبی خود از دانشگاههای کشور اخراج می شوند و در اکثر موارد به این دانشجویان مدارک کتبی مبنی بر اخراج و علت صریح آن ارائه نمی گردد تا این افراد فرصت پیگیری حقوق مسلوبه خود را نیابند.

هیچ نظری موجود نیست: